Beğendiniz dövme modelini [email protected] veya Whatsapp üzerinden uygulanacak bölge ve boyutunu en, boyunu belirterek dövme hakkında bilgi ve fiyat alabilirsiniz. Dilerseniz Fiyat Talep Formu 'nu doldurup yollayabilirsiniz.

 Gsm & Whatsapp : 0531 524 79 33 Email : [email protected]

  Ağaç Dövmelerinin Dini ve Kültürel Anlamı
Genel olarak ağaçların uzun ömürlü ve dirençli olduğu düşünülür. Uzun süre (50-5000 yıl arası) hayatta kalıyorlar, fırtınalar ve kuraklıklara göğüs geriyorlar. Bu da onları birçok toplum için güç ve uyarlanabilirlik işareti yapıyor. Bölgelerinde yaşayan canlılara, gölgelerinde dinlenenlere ve evlerini kereste ile inşa eden gezginlere emniyet sunuyorlar. Ağaçlar birçok canlıya besin kaynaklığı yapar ve çoğu kültürde ilaç yapımında bile kullanılır. Bu besleyici ve tıbbi ağaçlar, önem ve anlam bakımından daha yüksektedirler. Ağaçları ibadet etmek veya başka şekilde mitolojikleştirmek eski ve çok köklü bir uygulamadır. İnsanlar meşe ağacının Keltler ve Rumlar gibi toplumlarda kutsal olduğunu tespit ettiler. Keltler, özel güçleri olduğu düşündükleri ve peri evleri olarak hizmet eden birçok ağacı onurlandırmıştır. Düvitler (ve diğer paganlar), özellikle meşe ağaçlarının olduğu kutsal bahçelerde toplanırlardı ve "druid" terimi, meşe için kullanılan Keltçe sözcükten gelmekteydi. Ayrıca Buda'nın, Bodhi ağaçlarını aydınlanmanın sembolü olarak gördüğü de öğrenilmiştir; Hindular için, peepal (veya kutsal incir veya Bodhi ağacı) ayrıca ruhsal ve bütünsel olarak önemlidir ve astım, sarılık, şeker hastalığı, epilepsi, gastrik problemler, enflamasyon ve enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılırdı. Hindular ise banyan, Ashoka ve sandal ağacı ağaçlarına taparlardı. İncil'de Yaratılış hikayesinde, Cennet Bahçesi'ndeki hayat ağacı, tüm iyilik ve kötülük bilgisini içeriyordu. Yahudilikte, Kabala'da ağaç, on puanlık bir diyagram olarak kutsal bir geometriyi temsil ediyordu.
Sonsuz yaşamı sembolize etmek için yaprak dökmeyen ağaçlar, çelenkler ve çelenklerin kullanılması, eski Mısırlılar, Çinliler ve İbranilerin bir geleneğiydi. Ağaç ibadeti pagan Avrupalılar arasında çok yaygındı ancak İskandinav geleneklerinde Hristiyanlığa döndüler ve evlerde yılbaşında sene boyunca şeytani korkutmak için süslemelerde kullanıldı.
     

Yaşam Ağacı Dövmeleri

Yaşam ağacının mitolojisi, çeşitli din, felsefe, tarih ve kültürlerde bulunabilir. Tasarımıyla birlikte anlamı değişirken arkasındaki genel düşünce aynıdır. Bu ağaç (kutsal ağaç, bilgi ağacı, ağaç ya da ölümsüzlük, dünya ağacı ya da kozmik ağaç olarak da bilinir) canlıların birbirine bağlılığını ima eder ve hepimizin aynı yaşam kaynağından geldiğini vurgular. Yaşam ağacı, ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu, bilgiyi ve bilgeliği, gücü ve korumayı, bolluk ve büyümeyi, affı ve kurtuluşu sembolize eder. Birçok dövmede hayat ağacı, kökleri ve dalları bir daire içerisinde iç içe geçmiş haliyle çizilir.
   
 

Kiraz Çiçeği(sakura) Ağacı Dövmeleri

Asya kültürlerinde kiraz çiçeğinin kadınsı güzelliği sembolize ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle bütün bir ağaç yerine basit bir kiraz çiçeği dalını yaptırmak daha kolay olduğu için kadınlar arasında daha çok tercih edilir. Japonlar için kiraz çiçeği ağacı daha çok kadınsılık ve zarafeti temsil etse de, çinlilerde sadece bir kadınlık sembolü değil aynı zamanda bir hayat sembolü olarak görülür. Ağacın her baharda çiçek açıyor olması dolayısıyla da, düzenlenen Sakura festivalinin görkemli kutlamaları birkaç hafta sürer.
   

Ağaç Dövmelerinde Yapraklar, Kökler, Dallar ve Çiçeklerin Anlamı

Yapraklı, çiçekli veya kökleri olan bir ağacın anlamı olduğu gibi verimsiz veya yapraksız ağaçların da anlamı vardır. Kökler geçmişle bağlantılı sembolik işaretlerdir. Ağaçların kendisini destekleyen ve besin bulan derin, karmaşık ve görünmez yolları temsil eder. Kökler, dövmeli kişinin geçmişine, atalarına veya ailesine bağlı olduğunu gösterebilir. Kökler aynı zamanda dövmeli kişinin iyi tutunmuş ve güçlü olduğunu hissettirebilir. Yapraklar çok farklı anlamlara sahip olabilirler. Bazılarına göre yapraklar büyüme ve yeniden doğuşu simgeler, çünkü ağaç her yıl yeni yapraklar çıkarıyor. Diğerlerine göre yapraklar, geçimsizlik ve yenilenlerin döngüsel düşüşlerini, yeninin yolunu açmak için var olduğunu temsil ediyor. Bunların yanı sıra yaprağın boyutu ve rengi de önemlidir. Taze genç yapraklar, tam boy olgun yapraklar yıl birikimini temsil ederken, genellikle çıkışları göstermek için de kullanılır. Dökülme renklerinin kullanılması da olgunluk veya büyümeyi yansıtabilir. Çürüyen yapraklar, ölümleri ve diğer kayıpları ifade edebilir. Çiçekler genelde kadınları simgeler, çoğunlukla mecazi ve figüratif çiçekler kullanılır ve cinsel uyanışı temsil eder. Bir çiçeğin çiçek açması, bir kızın kadına dönmesi durumunu ifade etmek için uygun bir semboldür. Çiçekler aynı zamanda masumiyeti, bekaretini, huzuru ve bahar günlerini (veya gençliğini) belirtmektedir. Çiçekler doğanın cömertliğini hatırlatır (meyvelerin ilk gelişimi çiçeklerdir), güzellik ve yaşamın geçici doğasıdır (dolayısıyla cenazelerde onları görürsünüz). Çıplak dallar, ağacın boş kolları, bilinmeyene ve yukarı doğru uzanan kısımlardır. Bir aile ağacında dallar bireyleri temsil eder. Kışın soğuk ve karanlığını çağrıştıran çıplak dalların arkasında oldukça savunmasız ve ürkütücü bir anlam vardır. Zeytin dalını genişletmek, kırık bir ilişkiyi tamir etme girişimini ve barış isteğini temsil eder. Birçok kişi ağacın aşamalarını, döngülerini ve yaşam mevsimini sembolize etmek için kullanır. Bu düşünceyle tomurcukları olan bir ağaç gençliği, çiçeği olan biri ergenlik ya da cinsel uyanışı temsil edebilir. Meyveli olanı olgunluk yada doğurganlığı sembolize edebilir ve çıplak dallar yaşlılığı temsil edebilir.
     

Ağaç Türleri ve Anlamları

Kültüre bağlı olarak, farklı ağaç türlerinin anlamları için birden çok anlam çıkarımı vardır. Ancak, ağaç dövmelerinde akılda tutulması gereken bazı temel anlamlar aşağıdadır: Elma ağaçları : Elmalar birçok dini gelenekte, çoğunlukla mistik veya yasak meyve olarak görülür. İki kutuplu olabilirler: Havva ve Adem'in Sonbaharında elmalı ağacın İncil'de kullanılması nedeniyle kötülüğü ve ayartmayı temsil eder, ancak aynı zamanda bilgi, cesaret ve öğrenmeyi de temsil eder. Kül ağaçları: Kül ağaçlarının çapı büyük olabilir ve yüksekliği 200 metreyi aşabilir. Bu tür bir büyümeyi desteklemek için gereken kök sistemini hayal edebilirsiniz. Ağırlığı, boyutu ve derin ve karmaşık kök sistemi metafor olarak kullanılabilir: Kül büyüme, genişleme ve yüksek perspektif anlamı ifade eder. Kül ağaçları da genellikle manevi önem taşırlar ve tanrıya teklif olarak, ruhsal farkındalık veya aydınlanma sembolleri olarak kullanılırlar. Aspen ağaçları : Bu ağacı bilen herkes rüzgarla nasıl dans ettiğini görmüştür. Druidler doğa dansını izlemek için çokça kavak korularına gitti. Kavaklar, bir şeyin olumlu sonunu simgelerler (korkuyu veya şüpheyi fethetmek, zorluğun üstesinden gelmek), aynı zamanda yas ya da ağıt da temsil edebilirler. Defne ağaçları : Akdeniz defnesinin kehanet ve şiir ruhlarıyla iletişim kurmasına yardım ettiği düşünülüyordu. Apollon tapınağı içeri girmeden önce ruhları temizlemek için defne ağaçlarıyla çevrelenirdi. Defnenin geçmiş yaşamlara ilişkin farkındalık yarattığı, anıları gömdüğü ve psişik etki uyandırdığı düşünülmektedir. Bu; zafer, şeref veya ödülleri simgeleyen çok olumlu bir ağaçtır. Kayın ağaçları : Pürüzsüz, gri kabuğa, kısa gövdeye ve genişleyen dallara sahip dayanıklı ve etkileyici bir ağaç olan kayın, kayıp bilgeliği, atalarının veya geçmişin bilgi ve öğretilerini temsil eder. Kayın bir refah, bilgi veya sabır işareti olabilir. Huş ağacı : Birçok tıbbi özelliği olan bir diğer faydalı olan bu ağaç, genellikle yeni başlangıçlar, yeniden doğum, yenilenme ve temizliği ifade etmek için kullanılır. Karakteristik beyaz kabuğu olan huş ağacı korunmak için de kullanıldı: Yaz mevsiminde Havva'da kötü şansları gidermek için kapıların üzerine ağaç kabukları asıldı ve baharda kuşların kötülüğünden korumak için paçavralar dekore edildi. Geleneksel cadı süpürgesi ise huş ağacı dallarından yapılmıştır. Sedir ağacı: Sedir ağacı binlerce yıldır saygı gören bir ağaçtır. Ahşap kutuları, kutsal yapılar için kapılar ve arındırma ritüellerinde bu ağaç kullanılırdı. Ağacın, tanrılara ev sahipliği yaptığı ve daha yüksek alemlere bir geçit olarak hizmet ettiği düşünülüyordu. Sedir ağaçları genel anlamda koruma ve bozulmayla ilişkilendiriliyordu. Selvi ağacıları: Mısırlılar mumyaları korumak için selviyi kullandılar. Yunanlılar ve Romalılar tabutları ölüleri gömmek için tabut veya tüneller yapmak için kullandılar ve ayrıca ölüleri selvi dallarıyla gömdüler. Müslümanlar ve Hıristiyanlar kötülükten ölmüşlerinin ruhlarını korumak için mezarlıklara selvi ağacı diktiler. Koruyucu yönü ünlü olmakla birlikte selvi ayrıca yas, ölüm ve üzüntüleri temsil eder. Kızılcık Ağaçları: Sert ağaçlarıyla tanınan, narin çiçekleri kokularıyla ödüllendirilen kızılcık, ilgisizliği temsil ettiği söylendiği için dövme için ilginç bir seçim olabilir. Karaağaç Ağaçları: Taahhüt ve haysiyet göstergesidirler. İncir Ağacı: İncir yaprağı, utanç verici veya hoş olmayan şeylerin figüratif örtüşmesini iletmek için sıklıkla kullanılır; Âdem ve Havva'nın, incir yapraklarını bilgi ağacından elma yedikten sonra çıplaklıklarını gizlemek için kullandığı hikayesi İncil'de yazmaktadır. Pek çok resim ve heykelde incir yaprakları cinsel organları örtmek için kullanılır. Bu nedenle ömrünün fazla olmasıyla bilinen incir ağaçları, doğurganlığı yada gizlenme girişimini temsil edebilir. Ancak aynı zamanda utanç eksikliğini ve cürretkarlığı da gösterebilir. Acı otu ağaçları: Olumlu ağaç sembollerinden olan acı otu ağaçlarının anlamı memnuniyet, mutluluk ve geleceğe yönelik umutlarla ilgilidir. Fındık ağacı: Genellikle kadınsı ve doğallık olarak düşünülürse, bilgelik veya gizlilik anlam ifade edebilir. Kuşburnu ağaçları: Dini tonlamalar nedeniyle sadakat, koruma ve maneviyatı simgelemek için kullanılır. Joshua ağaçları: Dini tonlar içeren diğer bir ağaçtır. Övgü, ibadet ve güçlü irade göstermek için kullanılırlar. Laurel ağaçları: Sadelik, zafer ve kahramanlığı simgeleyen çoğunlukla olumlu bir ağaç olsa da, aynı zamanda aldatmacanın sembolü olarak da gösterilir. Ihlamur ağacı: Evlilikle yakından bağlantılı olan bu ağaçlar tek eşliliği ve sevgiyi sembolize eder. Akçaağaç ağaçları: Denge, uyum ve görevi simgelemek için kullanılır. Meşe ağaçları: Keltler meşe ağacını kutsal olarak onurlandırdılar ve "meşe kapısını açarak" farklı psişik bölgelere erişebileceğini düşündüler. Meşe dayanıklılığı, kuvveti, özgürlük ve cesareti temsil eder. Kavak Ağaçları: Olumsuz olarak görülebilen, genellikle ölüm, mezarlık ve yas ile ilişkilendirilen bir ağaçtır. Ceviz ağaçları: Yerli Amerikalılara göre ceviz ağaçları, netlik ve odak sembolleridir. Beyaz çam ağaçları: Yerli Amerikalılar bu ağaçların sükuneti temsil ettiğine inanıyorlar. Söğüt ağaçları: Özgürlük, şifa ve aşk sembolüdür. Ayrıca daha mistik anlamları da vardır. Büyü, iç görme ve hayallerin sembolleri olarak görülebilirler. Çay ağaçları: Bazılarına göre olumlu anlamlar içerir. Diriliş ve yeniden doğuş belirtileri gösterir, ancak aynı zamanda üzüntü ve dindarlık için olumsuz bir yanı vardır.

Ağaç Dövmelerinin Alternatif Anlamları

Tüm ağaç dövmelerinin anlamları olması gerekmez. Bazen, inanmadığınız veya atfettiğiniz bir anlamı olabilirler. Unutma, dövme taşıyan için ne anlam ifade ediyorsa odur. Başkalarının düşüncelerinin ne olduğunu bilmek güzel ama önemli olan vücudunuzu süslemek istediğiniz şekil ve dövme tasarımınızın size ne anlam ifade ettiğidir.

One Reply to “AĞAÇ DÖVME MODELLERİ VE ANLAMLARI”

Yorumlar Kapatıldı