Beğendiniz dövme modelini [email protected] veya Whatsapp üzerinden uygulanacak bölge ve boyutunu en, boyunu belirterek dövme hakkında bilgi ve fiyat alabilirsiniz. Dilerseniz Fiyat Talep Formu 'nu doldurup yollayabilirsiniz.

 Gsm & Whatsapp : 0531 524 79 33 Email : [email protected]

Güneş dövmeleri

İlginizi çekebilecek oldukça popüler olan güneş dövmeleri, hem erkekler hem kadınlar tarafından taşınabilir ana akım dövmelerindendir. Güneş olmadan hayat mümkün olmazdı. Bu nedenle, çok önemli ve anlamlı bir simgedir. Güneş dövme desenleri farklı renk, ebat ve stillerde tasarlanabilir. Bütün güneş görselleri sarı toplar halinde tasarlanmak zorunda değildir. Umarız yazımızı okuduktan sonra bir sonraki dövme için fikir ve ilham kaynağı bulabilirsin.

Güneş Dövmesinin Tarihi ve Sembolizm

Güneş galaksimizin merkezidir. Gerekli ısı, ışık ve enerjiyi gezegenimize verir. Yeryüzündeki tüm canlılar için yaşamı ve büyümeyi mümkün kılar. Eski sembollere baktığımızda, birçok farklı kültürdeki insanların güneşi yaşam kaynağı olarak görerek ona taptığını görürüz. Bu kültürlerde, güneş yaşam verici enerjiyi temsil ederdi. Güneş, neredeyse tüm eski kültürlerin kalıntılarında tasvir edildiğinden, kuşkusuz yeryüzünde yaşamın en çok saygı gören sembolü halindeydi. Eski uygarlıklar. canlılık ve doğurganlığı temsil etmek için güneş sembolünü kullandılar. Yerli Amerikalılar güneşi iyileştirme gücüyle günün koruyucusu olarak görüyorlardı. Ortasında nokta olan bir daire olarak tasarlanan imge ise en eski desenlerdendir. Bu tasarım astroloji ve astronomide yaygın olarak kullanılır. Eski Mısırlılar güneşi Horus (yükselen güneş), Ra (güneşin zirvesi) ve Osiris'i (güneş) ilişkilendirir. Başka bir antik tasvir, güneş tekerleği ve güneş çarpığı, ortada ortalanmış bir çember (çapraz eşit taraflı) 'dir. Güneş haçının, Orta Doğu'dan bazıları da dahil olmak üzere birçok farklı varyasyonu vardır. Bazı kültürler güneşin kutsal olduğuna ve kutsal bir sembol olarak kullanıldığına inanıyordu. Rumlar, Romalılar ve Mısırlılar gibi bu medeniyetler bile güneşe tapıyor ve bir tanrı olarak görüyorlardı. Yunanlılar, tanrı Zeus'la güneşi ilişkilendirirken, Hindular gözle güneşi ilişkilendirerek Tanrı'nın canlandırıcısı olan Varuna'nın gözü olarak gördüler. Incalar da güneş, "ulusun ilahi atası" olarak kabul edildi. Zia Kızılderilileri güneşi kutsal bir sembol olarak görüyor ve tören vazolarında boyuyorlardı. Eski Çinliler güneşi büyük erkek prensibi nihai Yang olarak görüyorlardı. Ayrıca, güneşi gökyüzünde büyük ve kozmik bir göz olarak kişiselleştirdiler. Gün Ana Altay Türkleri`nin Tengricilik inancında güneş ile birlikte Gök Aleminin en yüksek katında oturan, güneş tanrıçası olarak görülebilecek kutsal bir varlıktır. Bu inanca göre gün ana insanların ilk büyük annesi ve Ay Dede ilk büyük babasıdır. Eski Türklerde Güneş, doğunun sembolüydü. Onlara göre güneşin doğduğu yön çok önemliydi. Esasen yönlerin söylenişinde kullanılan deyimler de hep güneşle ilgiliydiler. Mesela "Gün batısı" "Gün doğusu" gibi. Göktürkler, yönlerini tayin ederlerken, yüzlerini doğuya, yani güneşin doğduğu yöne dönerlerdi. Bunun için de doğuya "İlgerü", yani "İleri" demişlerdi. Oğuz Destanı'nda da, sabaha, tan ağarmasına ve gün çıkmasına büyük bir önem verilmişti. "Bütün hayat, o gün ve güneşle başlıyordu. Güneş battıktan sonra ise, her şey duruyordu". Böyle bir anlayış, atlı Türkler ve savaş düzeninde yaşayan kavimler için normal görülmelidir. Altay bölgesinde yaşayan Türk Şamanlarının kapıları da daima doğuya açılıyordu. Halbuki normal olarak Türk halkları güneş görebilmeleri için kapılarını güneye açarlardı. Görülüyor kihri dinî ve manevî bir görevi olan Şaman, bu umumî kaideyi bozuyor ve eski din düzenine uyuyordu. Gerek Yakut Türklerinde ve gerekse Altay yaratılış destanlarında, "Cennet ile hayat ağacı da doğu bölgelerinde bulunuyorlardı". Hristiyanlık gibi bazı dinlerde güneş; yaşam, enerji, güç ve yeniden doğuşu temsil eder. Bazıları, güneşin Mesih'i ve birçok özelliğini temsil ettiğine inanıyor. Hristiyanlıkta ay ve güneş ilişkilidir. Aslında ay ve güneş dövmesinin kendi anlamı vardır. Japonlarda da güneş derin bir anlama sahiptir. Örneğin Amaterasu (天照) ismi “parlayan cennet” ya da “cennette parlayan” anlamına gelen, cennet düzlüklerinin hakimi ve güneş tanrıçasıdır. Amaterasu önemli bir figürdür ve Japon kraliyet ailesi onun soyundan geldiğini iddia eder. Doğduğunda o kadar parlak ve göz alıcıymış ki ailesi onu hüküm sürdüğü tanrısal basamağa göndermiş. Ayrıca yükselen güneş, ikinci dünya savaşı ve öncesindeki Japon imparatorluğunun sembolüdür ve Japonlar, Japonya için yükselen güneşin ülkesi terimini kullanır. Çünkü önce Japonlar çin kıtasından ayrıldıklarında güneşin doğduğu yönde ilerlemiş ve nihayet Japon adalarına yerleşmiştir. Simyasal olarak güneş zihnin veya zekanın sembolüdür. Maddesi altın olarak kabul edilir ve gezegensel işareti (ortada bir nokta olan bir daire) de büyük bir eserin tamamlandığını gösteren kimyasal bir simgedir. Bu güneş sembolü, kozmik bir bütünle ilişkili benliği temsil eder. Güneş simgesi, nokta (☉) ile bir daire, ilk kez Rönesans döneminde Avrupa'da ortaya çıkmıştır ve halen bugün astronomide kullanılmaktadır . Astrolojide güneş, dışa dönük benlik, kişinin arkadaşları ve ailesi üzerine açıkça parladığının sembolüdür. Güneşin doğum anındaki konumu, güneş burcumuzu ve dışa dönük kişiliğimizi belirler. Hayvanlar ve çiçekler de güneşi temsil etmek için kullanılır. Kartal güneşin sembolüydü ve güçlü bir ihtişamla yükseldi, kaplan da güneşle ilişkilendirildi. Phoenix, ejderha da gül, lotus, krizantem ve ayçiçeği ile de güneş yakından ilişkilidir. Bu hayvanların ve çiçeklerin hepsi dövme tasarımlarında kullanılabilir. Sembolik anlamları için veya sadece tasarımın güzelliği için de kullanılabilirler. Bu karar onu taşıyana kalmıştır.

Güneş Dövmeleri ve Anlamları

Güneşi tasarlamanın pek çok farklı yol olduğu için ilginç ve eşsiz dövme tasarımları yaratabilirsiniz. Kelt, kabile ve siyah güneş dövmesi bu desen tasarımıyla  mümkün olan çeşitli stillerden sadece birkaçıdır. Güneş dövmesinin en yaygın iki anlamı vardır, bunar hakikat ve ışıktır. Birçok kişi güneşin karanlık zamanlarda bize rehberlik etmek için ışık verdiğine inanıyor. Zor durumda kalan biri ışık aradığını temsil etmek için bir güneş dövmesi düşünebilir. Ayrıca, kullanıcının rahatsızlık geçmişi de ışığı gördükten sonra değişen karanlık zamanın bir işaretidir. Onlara göre, bu dövme gün ışığının önündeki karanlığın görsel bir hatırlatıcısı olabilir. Güneş dövmesi, bir başkasının hayatına ışık tuttuğunuzu da gösterebilir. Örneğin bu en iyi arkadaşlar ve çiftler için anlamlı bir dövme olabilir. Belki birileri sizin için o karanlıkta kalmış ve direnmişti. Karanlık zamanlarda sana yardım etmiş olabilirler ya da hiç kimsenin olmadığı bir zamanda senin için oradaydılar. Güneş dövmesi bunu takdir etmenin sembolü olabilir. Belki birisi hayatınızı kelimenin tam anlamıyla veya mecazi olarak kurtardı .Güneş dövmesi takdirini gösterebilir ve bu dövme kurtarıcı kişiye adanabilir :')

Güneş Dövmelerinin Diğer Anlamları

Cinsel doğurganlık
Ebedi yenileme
Farkında olma
Yetki
Zeka
Büyüme
Alacakaranlık veya şafak vakti
Rehberlik
Cinsel enerji
Yeniden doğuş
Maneviyat veya din
Görünüş
Bilgi
Liderlik
Hayat verici güç
Yeni hayat
Iyileştirme,Tedavi
Enerji
Yenilenme
Yaşam gücü
Haysiyet
Hakikat
Işık
Görmüş geçirmişlik
 

Güneş Dövme Tasarımlarının Antik Anlamları (Kabile, Kelt ve Güneş-Ay Dövmeleri dahil)

Güneş, birçok farklı kültür ve medeniyet tarafından kullanılan evrensel bir simgedir. Kuzey Amerikalı Yerlilerden Azteklere, Mısır'dan Keltlere kadar güneş çok saygıdeğer bir simgedir. Güneş ve ay tasarımı muhtemelen en popüler tasarımlardan biridir. Güneş ve ay dövmesi, "yin" ve "yang" gibi iki zıt tarafı temsil eder ve hayatta dengeyi bulmayla ilgilidir. Güneş ve ayın karşıt enerjileri olduğu düşünülse de, birleştirdiklerinde güçlü bir birlik oluşturuyorlar. Bazı insanlar bu dövmenin erkek ve kadın arasındaki birliği temsil ettiğini düşünürler. Öğrendiğiniz gibi, güneş yaşamın ve enerjinin sembolüdür. Ay ise içgüdüleri ve duyguları temsil eder. Aynı zamanda bilinçaltı, bilinçsizlik ve bilinmeyeni de temsil eder. Güneş ve ay dövmesinin bir kişinin karakterinin dengesini ve uyumunu temsil ettiği düşünülmektedir. Bazı çiftler güneş ve ay dövmelerini bölüyorlar: Edam güneşi ve kadın ayı alıyor.(yada tam zıttı) Kabile güneşi tasarımları da çok popüler bir seçimdir. Kabile tarzının güzelliği benzersizdir ve kişide cesur bir görüntü yaratır. Bu tasarım Japonlar, Çinliler ve Hindular arasında popülerdir. Kabile güneş dövmesi, hayatın ve güneşin ortaklığına odaklanır. Aynı zamanda liderlik, güç, ışık ve yaratıcılığı temsil eder. Celtic güneş dövmesi hem erkekler hem de kadınlar arasında popüler bir dövme seçimidir. Şifa, doğurganlık ve yaşam kaynağını temsil eder. Kelt mitolojisinde güneş, bir takım tanrılarla ilişkilendirilmişti. Isı ve tıbbı simgeliyordu. Siyah güneş dövmesi de yaygın bir tasarım. Zamanı dolmuş bir şeyin sonunu ve yeni bir şeyin başlangıcını temsil eder. Gece ve gündüz ile gün batımından şafağa geçişlerle ilişkilendirilebilir. Bazıları, kara güneşin yeniden doğuşu temsil ettiğine inanıyor. Maya ve Aztek güneşleri de bunu temsil edilebilir.