Beğendiniz dövme modelini [email protected] veya Whatsapp üzerinden uygulanacak bölge ve boyutunu en, boyunu belirterek dövme hakkında bilgi ve fiyat alabilirsiniz. Dilerseniz Fiyat Talep Formu 'nu doldurup yollayabilirsiniz.

 Gsm & Whatsapp : 0531 524 79 33 Email : [email protected]

Kurt Dövmeleri

Kurt dövmeleri çok popülerdir ve bir ana akım dövmesi olarak düşünülür. Farklı şekillerde tasarlanabilirler ve farklı unsurlar sembollerle tasvir edilebilirler. Tıpkı diğer hayvan dövmelerinde olduğu gibi, kurt dövmesi de kurdun özelliklerini temsil eder.  Bu yazıda, kurt dövmesi tasarımlarını tartışacağız. Ayrıca anlamlarını gözden geçireceğiz ve birçok fotoğrafı görüntüleme fırsatına sahip olacaksınız. Umarız bir sonraki dövmenize ilham bulabilirsiniz.

Türk Tarihinde Kurdun Önemi

Bozkurt - Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal bir semboldür. Bozkurt (Boskort,Pusgurt) olarak da anılır. Bozkaskır, Çalkurd sözcükleri yine aynı anlama gelmektedir. Moğollarda Börteçine (Börteşına, Börtöşono) Gökkurt (Gökbörü / Kökbörü) tabiri de yine niteleyici olarak kullanılır. Yol gösterici kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak olgusudur. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlar. Soyun bir kolu Gökkurt’tan, diğer kolu ise Gökgeyik’den gelmektedir. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da Gökkurt denilir. Kaskır ve Börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Alageyik ise yeryüzünün simgesidir. Göktürklerin gök (mavi) bayraklarında kurtbaşı resmi vardır. Savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı temsil eder. Türk ulusunun başına bir iş geldiğinde, bir tehdit belirdiğinde ortaya çıkar ve yol gösterir. Çadırların önüne tepesinde altından kurtbaşı bulunan direkler dikilir. Savaş Ruhu (Tanrısı) kurt görünümüne bürünür. Altıncı yüzyıla ait bir taş anıtta kurttan süt emen bir çocuk betimlenmektedir. Erenler, evliyalar zaman zaman kurt kılığına girerler. Bozkurda “Gök Oğlu” da denir. Halk kültüründe Bozkurt dişinin cepte taşınmasının nazardan koruyacağına inanılır. Yakut metinlerinde Bosko olarak bahsedilir. Kırgızlarda, bozkırda gezerken kurt görmek uğurdur. Rüyada kurt görmek de yine hayra yorulur. Hamile kadının nazardan korunması için yastığının altına kurt dişi veya derisi koyulur. Kurdun koyun sürüsüne dalması veya ahıra girmesi bereket sayılmıştır. Başkurt rivayetlerine göre kurt onların atalarının önüne düşerek yol göstermiştir. Bu nedenle kendilerine başlarında kurt bulunan anlamına gelen Başkurt denmiştir. Hilal taktiği (veya Turan/Türk taktiği) adı verilen yarım çember ile düşmanı ortaya alıp çemberi kapatma stratejisinin kurtlardan görülerek ilk defa Türkler tarafından uygulandığı söylenir. Bozkurt, Türklerin ulusal sembolüdür. Tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt'un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni, Türklerin bir bozkurtun soyundan geldiklerine inanmalarıdır. Bozkurt, bugün Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. Atatürk tarafından da ulusal sembol ilan edilmiş ve bir çok yerde kullanılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk Parası üzerine Bozkurt resimleri basılmıştır. Bozkurt Destanı adıyla bilinen hikâye aslında Aşina'nın yaratılış destanıdır. Çin vakayinamelerinden Chou KitabıKuzey Hanedanlar Tarihi ve Sui Kitabı 'nda yer akmaktadır. Bu destanlarda dişi kurt rol oynamaktadır.  
Bir bozkurt savaşa giden Türklere yol gösteriyor.

Destan 1

Komşu ülke tarafından yok edilir. Bir çocuk kalır. Askerler onun küçük olduğunundan öldürmeye kıyamaz ve ayaklarını Sui Kitabı Karahoca ülkesindeki Kuzey Dağı 'nda Karahoca'nın kuzeybatısına) kaçar. Dağda bir mağaranın içinde çayırlarla kaplı ve yüzlerce mil genişliğinde dört tarafı dağlarla çevrili bir düzlük var. Kurt mağaranın içine saklanır ve on erkek çocuk doğurur. On erkek büyür. Dışarıdan kız alıp evlenirler ve eşleri hamile kalır. Her biri bir soy sahibi olur. Bunlardan biri de Aşina'dır. Bunların oğulları ve torunları çoğalır. Birkaç nesil geçtikten sonra mağaradan çıkarlar. Daha sonraCücenlere demirci olarak tâbi olurlar. 

Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanıyla bilinen hikâye Göktürk destanıdır. Komşuları tarafından tuzak kurularak yok edilen Türklerden geriye kalan birkaç kişinin saklanmak için dağlık bir alanda yol araması ile başlar. Dağların arasında gizlenmiş bir ova bulan bu Türkler oraya yerleşir ve çoğalır. Yüzyıllar sonra oraya sığmaz hale gelince daha geniş alanlara yayılmak isterler. Ancak çıkışı bulamazlar. Bunun üzerine çevredeki dağların demir madeninden yapıldığını fark ederler ve demiri eriterek çıkarlar. Çıkışta kendilerine Börte Çene adında bir erkek kurt rehberlik eder.

Kurt Dövmesinin Anlamı,Tarih ile ilişkisi

Kurt, tarih boyunca özellikle Yerli Amerikalılarla, birçok farklı kabilede derin anlamlar taşıyan, sembolik bir yaratıktır: Kuzey Amerika'da çok sayıdaki kabilede ve dünyanın başka yerlerinde kurtlar çok güçlü ve önemlidir. Kurtlar, on binlerce yıl boyunca zorlu yerlerde ayakta kalmışlardır. Nadiren yalnız avlanabilen akıllı ve yetenekli avcılardır (sürü dışına atılmadıkça). Sürüler halinde avlanmaları ve yaşamaları hayatta kalma şanslarını arttırıyor. Kurt mitoloji, edebiyat, film, efsane ve "Küçük Kırmızı Başlıklı Kız" ve "Üç Küçük Domuz" gibi hikayelerde rol oynamaktadır. Kurt adamlar, birçok kurgusal ve fantastik romanlarda tasvir edilen ve MTV'nin "Teen Wolf" gibi şovlarda görülen ortak bilinçliliğimizin bir parçasıdır. Kurt adam (yarı insan) Romulus ve Remus'un hikayesinde olduğu gibi Roma mitolojisinde de canlandırılmıştır. İyilik olsun veya kötülük olsun, kurtlar her zaman güçlüdür ve aynı şey kurt dövmesi için de söylenebilir. Yerli Amerikalılar kurdun, yaşam boyunca bize yardım etmesi için gönderilen bir totem hayvanı veya ruhu olarak sadakat ve azmi simgeler. Efsanelerde kurt, Büyük Ruh tarafından verilen büyük güçlere sahipti. Kurtların da insanlara dönüşme gücü vardı. Çoğu avcı gibi, kurtlar da genellikle kötü yaratık olarak görülür. Antik Hristiyanlar, kurdun Şeytanın bir sembolü olduğunu ve bu nedenle de kötü şans olduğuna inanıyordu. Bugün, muhtemelen insanlar kurtlarla daha az etkileşime girdikleri için artık kurtlardan o kadar çok korkmuyorlar. Kurtlar aileleriyle güçlü şekilde ilişki içindedir. Çünkü yaşıyorlar ve sürü içinde avlıyorlar, hayatta kalmışlar. Sürü halinde yaşamak onlara ayrıca diğer avcılara karşı toprak avantajı da kazandırır. Kurt hayatta iken bir kurt yalnızca bir eşle eşleşecektir. Kurtlar eşleri ölene kadar tek eşlidir. Çünkü hayatları için çiftleşirler ve bütün sürü yavruların bakımına yardımcı olur. Kurtlar da şefkatli anne-babalar olarak bilinirler. Yani kurt dövmesi, sıkı aile bağlarını da temsil eder..