Minimal dövmeler, vücudun hemen hemen her yerine uygulanabilen küçük dövmelerdir ve aynı zamanda minyatür veya mikro dövme olarak da bilinirler. Genellikle gerektiğinde kolayca kapatılabilen, ufak ve zarif tasarımlardır. Bir minimal dövmenin boyutu konusunda kesin bir kural yoktur. Birkaç santimetre yüksekliğinde ve uzunluğa sahip olabilirler, hatta bazen 1 cm'nin altında olabilirler. Ancak, çizgilerin çok yakın olmamasına ve ilerleyen yıllarda dövmenin iç içe geçmesine neden olabileceği için bir miktar boşluk bırakılması önemlidir. Ayrıca, minik dövmenizde gölgelendirme olabilir, ancak fazla negatif boşluk isteniyorsa çizgiler arasında belirli bir mesafe olması gerekebilir. Minimal dövmelerin popülerliği birkaç nedene dayanmaktadır. Teknolojideki gelişmeler, bugün minyatür ve mikro dövmeler için daha karmaşık ve detaylı tasarımların oluşturulmasını kolaylaştırmıştır. Modern beklentiler, detaylı ve estetik çalışmaları teşvik ederken, geçmişte bu kadar ufak detaylı dövmelerin yapılmasını zorlaştıran teknolojik sınırlamaların artık olmaması da popülerliğini artırmıştır. Bugün, iyi dövme sanatçıları, küçük bir vücut alanında son derece ayrıntılı ve güzel sanat eserleri yaratabilmektedirler. Bu gelişmeler, insanların küçük dövmeleri tercih etmelerinin ana nedenlerinden biridir.